Khuyến mại Trống đồng place

Tặng ngay 3 chương trình khuyến mại lớn áp dụng cho tất cả các tiệc tổ chức từ ngày 01-09-2013  đến ngày 30-04-2014.
+ Chương trình 1:      Đặt 10 bàn tiệc tặng ngay 1 bàn.
+ Chương trình 2:       Tặng đồ uống bao gồm bia và nước ngọt.
+ Chương trình 3:    Các dịch vụ khác ( Tặng theo số lượng khách )

-  Tặng cho tiệc ≥200 khách           Tháp ly Champagne, rượu hỷ, đá khói:                  500,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥250 khách            Máy tạo bong bóng:                                                   600,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥300 khách            Bóng bay trang trí (100 quả);                                   600,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥350 khách            Bánh cưới 3 tầng:                                                      800,000đ 
-  Tặng cho tiệc ≥400 khách            MC:                                                                            1,000,000đ 
-  Tặng cho tiệc ≥450 khách            2 bé thiên thần :                                                      1,000,000đ 
-  Tặng cho tiệc ≥500 khách            Màn chiếu, Máy chiếu:                                           1,000,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥600 khách            01 cặp Thiên nga băng đăng :                             2,000,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥650 khách            Dàn nhạc đón khách ( dân tộc or hiện đại):      4,000,000đ
-  Tặng cho tiệc ≥700 khách            Chương trình ca nhạc dân tộc hoặc nhạc trẻ:  5,000,000đ
-  Tính phí riêng                              Trang trí bàn lễ tân đặc biệt(nến, cup cake,…):   2,000,000đ
-  Tính phí riêng                              Truyền hình trực tiếp (tổ chức tiệc ở 2 tầng):        5,000,000đ